شما درحال مشاهده نسخه آزمایشی سایت هستید

مترجم: علیرضا طیب | وحید بزرگی

سياست مقايسه‌اي (چارچوبي نظري)

۷۵۰,۰۰۰ ریال