شما درحال مشاهده نسخه آزمایشی سایت هستید

۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال

افزودن به سبد خرید

توضیحات تکمیلی

نوع جلد

۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال

کودکانی هستند که به ‌رغم داشتن هوش طبیعی، بدون بهره‌گیری از آموزش‌های خاص، قادر به ادامۀ تحصیل نیستند، یا برخی ممکن است امروز مطالب را به‌خوبی فراگیرند و فردا تمام آن را فراموش کنند و عده‌ای دیگر در پاره‌ای از کارها از همگنان خود پیشی می‌گیرند و در قسمی دیگر مانند کودکان کوچک‌تر از خود عمل می‌کنند.

سردرگمی توأم با کمی آگاهی‌ها و ناآشنایی‌های مسئولان، مربیان و والدین در این زمینه سبب می‌شود که این کودکان با شکست‌های پی‌درپی مواجه گردند و از درس و مدرسه بیزار و متنفر شوند و شاید به رفتارهای ضداجتماعی گرایش پیدا کنند.

کتاب حاضر، حاصل مطالعات علمی و عملی چندین ساله در زمینۀ این مشکلات است تا بدین‌وسیله بحث مربوط به این کودکان جدی گرفته و برایشان چاره‌ای اندیشیده شود.

 

ناموجود

توضیحات

کودکانی هستند که به ‌رغم داشتن هوش طبیعی، بدون بهره‌گیری از آموزش‌های خاص، قادر به ادامۀ تحصیل نیستند، یا برخی ممکن است امروز مطالب را به‌خوبی فراگیرند و فردا تمام آن را فراموش کنند و عده‌ای دیگر در پاره‌ای از کارها از همگنان خود پیشی می‌گیرند و در قسمی دیگر مانند کودکان کوچک‌تر از خود عمل می‌کنند.

سردرگمی توأم با کمی آگاهی‌ها و ناآشنایی‌های مسئولان، مربیان و والدین در این زمینه سبب می‌شود که این کودکان با شکست‌های پی‌درپی مواجه گردند و از درس و مدرسه بیزار و متنفر شوند و شاید به رفتارهای ضداجتماعی گرایش پیدا کنند.

کتاب حاضر، حاصل مطالعات علمی و عملی چندین ساله در زمینۀ این مشکلات است تا بدین‌وسیله بحث مربوط به این کودکان جدی گرفته و برایشان چاره‌ای اندیشیده شود.

 

توضیحات تکمیلی

نوع جلد