شما درحال مشاهده نسخه آزمایشی سایت هستید

۱,۰۴۰,۰۰۰ ریال

افزودن به سبد خرید

توضیحات تکمیلی

نوع جلد

۱,۰۴۰,۰۰۰ ریال

اين کتاب در زمينة تاريخ تصوف ايران و شرح احوال صوفيان اين ديار به نگارش درآمده است. هدف نويسنده از نگارش کتاب، بازنماياندن ارزش و اهميت تصوف در افق فرهنگ ايراني است.

 زرينکوب معتقد است بهرغم پارهاي عناصر منحط و آميخته به خرافات که در جايجاي تعاليم برخي از صوفيه به چشم ميخورد، باز تصوف در زمينة اخلاق و تربيت و در برخورد با واقعيتهاي اجتماعي، بينش و جهش متعالي و انساندوستانهاي به يک بخش عمده از فرهنگ ايراني بخشيده است که آن همه را نميتوان بهدليل پارهاي جهات منفي که در آن هست، کمارج شمرد.

ناموجود

شناسه محصول: 9789640002391 دسته:

توضیحات

اين کتاب در زمينة تاريخ تصوف ايران و شرح احوال صوفيان اين ديار به نگارش درآمده است. هدف نويسنده از نگارش کتاب، بازنماياندن ارزش و اهميت تصوف در افق فرهنگ ايراني است.

 زرينکوب معتقد است بهرغم پارهاي عناصر منحط و آميخته به خرافات که در جايجاي تعاليم برخي از صوفيه به چشم ميخورد، باز تصوف در زمينة اخلاق و تربيت و در برخورد با واقعيتهاي اجتماعي، بينش و جهش متعالي و انساندوستانهاي به يک بخش عمده از فرهنگ ايراني بخشيده است که آن همه را نميتوان بهدليل پارهاي جهات منفي که در آن هست، کمارج شمرد.

توضیحات تکمیلی

نوع جلد