شما درحال مشاهده نسخه آزمایشی سایت هستید

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

افزودن به سبد خرید

توضیحات تکمیلی

ناشر

پدیدآورنده

اکبر احمد

مترجم

اندازه

نوع جلد

تعداد صفحه

156

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

وقتی که نویسندگان هاجریسم ، به پیامبر اسلم ص و بسیاری بنیان های اسلم هجمه می کنند یا با
– جدیت کمتری انسان شناسان غربی، کل جوامع مسلمان را با مافیا برابر می گیرند، آیا مسلمانان باید
( ) سرشان را زیر خاک پنهان کنند مانند کبک سرشان را زیر برف برند و نشان دهند که به هیچ وجه چنین
صدائی را نمی شنوند؟ آیا آن ها فقط بایستی خیلی ساده محققان غربی یا غیر مسلمانان را رد کرده و
ورودشان به کشورشان را قدغن کنند؟ اگر چنین است آیا آن ها پرده ی آهنی فکری حول جامعه شان می
کشند؟ یا آن ها بایستی ارزیابی کنند، دلیل بیاورند، تلفیق کنند و سپس به عرضه و پاسخ در قالب انسان
شناسی اسلمی بپردازند یک هدف این متن، توضیح پرسش های فوق است . …
برخی انسان شناسان مسلمان اظهار نظر کرده اند که یک اسلم وجود ندارد بلکه تعداد زیادی اسلم
. . هست؛ ایده ای که انسان شناسان غربی پذیرفته اند من با این نظر مخالفم فقط یک اسلم وجود دارد و
فقط یک اسلم می تواند وجود داشته باشد ولی تعداد زیادی جوامع اسلمی وجود دارد . .

ناموجود

شناسه محصول: 9789640021163 دسته:

توضیحات

وقتی که نویسندگان هاجریسم ، به پیامبر اسلم ص و بسیاری بنیان های اسلم هجمه می کنند یا با
– جدیت کمتری انسان شناسان غربی، کل جوامع مسلمان را با مافیا برابر می گیرند، آیا مسلمانان باید
( ) سرشان را زیر خاک پنهان کنند مانند کبک سرشان را زیر برف برند و نشان دهند که به هیچ وجه چنین
صدائی را نمی شنوند؟ آیا آن ها فقط بایستی خیلی ساده محققان غربی یا غیر مسلمانان را رد کرده و
ورودشان به کشورشان را قدغن کنند؟ اگر چنین است آیا آن ها پرده ی آهنی فکری حول جامعه شان می
کشند؟ یا آن ها بایستی ارزیابی کنند، دلیل بیاورند، تلفیق کنند و سپس به عرضه و پاسخ در قالب انسان
شناسی اسلمی بپردازند یک هدف این متن، توضیح پرسش های فوق است . …
برخی انسان شناسان مسلمان اظهار نظر کرده اند که یک اسلم وجود ندارد بلکه تعداد زیادی اسلم
. . هست؛ ایده ای که انسان شناسان غربی پذیرفته اند من با این نظر مخالفم فقط یک اسلم وجود دارد و
فقط یک اسلم می تواند وجود داشته باشد ولی تعداد زیادی جوامع اسلمی وجود دارد . .

توضیحات تکمیلی

ناشر

پدیدآورنده

اکبر احمد

مترجم

اندازه

نوع جلد

تعداد صفحه

156