شما درحال مشاهده نسخه آزمایشی سایت هستید

۴,۸۵۰,۰۰۰ ریال

افزودن به سبد خرید

توضیحات تکمیلی

ناشر

پدیدآورنده

علی اصغر رجبی

اندازه

نوع جلد

تعداد صفحه

704

۴,۸۵۰,۰۰۰ ریال

براساس دیدگاه سنتی نسبت به رضاشاه و دور ٔۀ تاریخی 1941-1921م/ 1320-1300ش،
دور ٔۀ فوق، عصر پرافتخاری بود که در طول آن به همت و جان فشانی سربازی دلور و
وطن پرست، به نام رضاخان پهلوی، یک ارتش ملی جدید شکل گرفت که ایران را متحد
ساخت و آن را از تجزیه نجات داد. این ارتش ملی، عشایر و ایلت یاغی و فئودال های
غارتگر را سرکوب و مطیع دولت کرد. پس از جلوس رضاخان بر تخت سلطنت در سال
،1925/1304 ایران الگوی غرب را در پیش گرفت. زنان با کشف حجاب از قیدوبند رها
شدند. کارخانه ها، جاده ها و خط آهن ساخته شد. دانشگاه تهران بنا شد. براساس همین
دیدگاه، انگلیس و روس در اوت /1941 شهریور ،1320 خیانتکارانه به ایران حمله کردند و
رضاشاه پهلوی، فرمانروای لیق ایران را از تخت به زیر کشیدند و از کشور بیرون راندند و
به این ترتیب تراژدی بزرگی را برای ایران رقم زدند. اما بررسی اجمالی برخی حقایق مهم
این دور ٔۀ تاريخی، در همان ابتدای امر روشن می کند که تعابیر فوق چندان قرین واقعیت
ٔۀ درکی شفاف از حقایق این
نیست و کتابی که در دست شماست، کوششی است برای ارائ
دور ٔۀ تاریخی و روشن تر شدن آنچه در آن روزگار بر این دیار گذشت.

ناموجود

شناسه محصول: 9789640020692 دسته:

توضیحات

براساس دیدگاه سنتی نسبت به رضاشاه و دور ٔۀ تاریخی 1941-1921م/ 1320-1300ش،
دور ٔۀ فوق، عصر پرافتخاری بود که در طول آن به همت و جان فشانی سربازی دلور و
وطن پرست، به نام رضاخان پهلوی، یک ارتش ملی جدید شکل گرفت که ایران را متحد
ساخت و آن را از تجزیه نجات داد. این ارتش ملی، عشایر و ایلت یاغی و فئودال های
غارتگر را سرکوب و مطیع دولت کرد. پس از جلوس رضاخان بر تخت سلطنت در سال
،1925/1304 ایران الگوی غرب را در پیش گرفت. زنان با کشف حجاب از قیدوبند رها
شدند. کارخانه ها، جاده ها و خط آهن ساخته شد. دانشگاه تهران بنا شد. براساس همین
دیدگاه، انگلیس و روس در اوت /1941 شهریور ،1320 خیانتکارانه به ایران حمله کردند و
رضاشاه پهلوی، فرمانروای لیق ایران را از تخت به زیر کشیدند و از کشور بیرون راندند و
به این ترتیب تراژدی بزرگی را برای ایران رقم زدند. اما بررسی اجمالی برخی حقایق مهم
این دور ٔۀ تاريخی، در همان ابتدای امر روشن می کند که تعابیر فوق چندان قرین واقعیت
ٔۀ درکی شفاف از حقایق این
نیست و کتابی که در دست شماست، کوششی است برای ارائ
دور ٔۀ تاریخی و روشن تر شدن آنچه در آن روزگار بر این دیار گذشت.

توضیحات تکمیلی

ناشر

پدیدآورنده

علی اصغر رجبی

اندازه

نوع جلد

تعداد صفحه

704