شما درحال مشاهده نسخه آزمایشی سایت هستید

۲,۱۶۰,۰۰۰ ریال

افزودن به سبد خرید

توضیحات تکمیلی

ناشر

پدیدآورنده

یوداس تادئوس کروسینسکی

مترجم

اندازه

نوع جلد

تعداد صفحه

308

۲,۱۶۰,۰۰۰ ریال

کروسینسکی بیست سال در اصفهان زندگی کرد و شاهد سقوط صفویه و تسلط افغان ها
بر بخش هایی از ایران بود. سفرنامه اش نه تنها به سقوط صفویه می پردازد، بلکه دلیل و
فرایند تضعیف و انحطاط آن سلسله، چگونگی تسلط افغان ها بر اصفهان و… را به تفصیل
بیان می کند. وقایع دوران حکومت محمود افغان و دو سال از حکومت اشرف افغان نیز با
ذکر جزئیات، بیان شده و تصویری کامل و گویا از وقایع آن دوران ارائه می دهد.
این سفرنامه سه سال پس از خروج کروسینسکی از ایران، به زبان فرانسوی منتشر و بعد
از پنج سال، به زبان انگلیسی ترجمه شد. در ترجم ۀۀ انگلیسی، با اتکا به گزارش های
روزنامه های آن دوران و اسناد و مکاتبات، روند وقایع ایران تا خلع شاه طهماسب دوم نیز
پیگیری شده و حاوی نکاتی ارزشمند است. این سفرنامه را اولین بار عبدالرزاق بیگ دنبلی
در دور ۀۀ قاجار، از روی ترجم ۀۀ ترکی آن به فارسی برگرداند؛ اما کاستی ها و اشتباهاتش،
نگارنده را ترغیب کرد تا بار دیگر این سفرنامه را از روی ترجم ۀۀ انگلیسی آن، به فارسی
برگرداند.

ناموجود

شناسه محصول: 9789640022108 دسته: برچسب:

توضیحات

کروسینسکی بیست سال در اصفهان زندگی کرد و شاهد سقوط صفویه و تسلط افغان ها
بر بخش هایی از ایران بود. سفرنامه اش نه تنها به سقوط صفویه می پردازد، بلکه دلیل و
فرایند تضعیف و انحطاط آن سلسله، چگونگی تسلط افغان ها بر اصفهان و… را به تفصیل
بیان می کند. وقایع دوران حکومت محمود افغان و دو سال از حکومت اشرف افغان نیز با
ذکر جزئیات، بیان شده و تصویری کامل و گویا از وقایع آن دوران ارائه می دهد.
این سفرنامه سه سال پس از خروج کروسینسکی از ایران، به زبان فرانسوی منتشر و بعد
از پنج سال، به زبان انگلیسی ترجمه شد. در ترجم ۀۀ انگلیسی، با اتکا به گزارش های
روزنامه های آن دوران و اسناد و مکاتبات، روند وقایع ایران تا خلع شاه طهماسب دوم نیز
پیگیری شده و حاوی نکاتی ارزشمند است. این سفرنامه را اولین بار عبدالرزاق بیگ دنبلی
در دور ۀۀ قاجار، از روی ترجم ۀۀ ترکی آن به فارسی برگرداند؛ اما کاستی ها و اشتباهاتش،
نگارنده را ترغیب کرد تا بار دیگر این سفرنامه را از روی ترجم ۀۀ انگلیسی آن، به فارسی
برگرداند.

توضیحات تکمیلی

ناشر

پدیدآورنده

یوداس تادئوس کروسینسکی

مترجم

اندازه

نوع جلد

تعداد صفحه

308