شما درحال مشاهده نسخه آزمایشی سایت هستید

۸۵۰,۰۰۰ ریال

افزودن به سبد خرید

توضیحات تکمیلی

وزن 615 گرم
ناشر

پدیدآورنده

محمود ساعتچی

اندازه

نوع جلد

تعداد صفحه

410

سال انتشار

1399

۸۵۰,۰۰۰ ریال

مصاحبه یکی از روش های معمول در ادرات و موسسات و انواع نهادهای دولتی یا خدماتی یا خصوصی و یا علمی جشت شناخت افراد و تشخیص میزان کارایی یا قابلیت تطبیق آن ها با شرایط نهاد مربوط یا کارفرماست. مصاحبه ها نه تنها به منظور پذیرش بلکه به منظور ارزشیابی، سنجش و حتی درمان نیز انجام می شوند. یکی از اهداف مهم این گونه مصاحبه ها شناخت شخصیت و ابعاد پیچیده آن در مصاحبه شونده است؛ بنابراین مهم، حتما می بایست توسط افراد دارای صلاحیت علمی و آشنا به روش های روان شناختی صورت پذیرد.
این اثر حاصل سال ها مطالعه، تحقیق و تمرین نویسندۀ آن در انواع مصاحبه های استخدامی، ارزشیابی و بالینی است که می تواند مورد استفادۀ سازمان های آموزشی، پژوهشی، خدماتی، تولیدی و نیز مشاوره های روان شناسی، مددکاری و نظایر آن واقع گردد.

ناموجود

توضیحات

مصاحبه یکی از روش های معمول در ادرات و موسسات و انواع نهادهای دولتی یا خدماتی یا خصوصی و یا علمی جشت شناخت افراد و تشخیص میزان کارایی یا قابلیت تطبیق آن ها با شرایط نهاد مربوط یا کارفرماست. مصاحبه ها نه تنها به منظور پذیرش بلکه به منظور ارزشیابی، سنجش و حتی درمان نیز انجام می شوند. یکی از اهداف مهم این گونه مصاحبه ها شناخت شخصیت و ابعاد پیچیده آن در مصاحبه شونده است؛ بنابراین مهم، حتما می بایست توسط افراد دارای صلاحیت علمی و آشنا به روش های روان شناختی صورت پذیرد.
این اثر حاصل سال ها مطالعه، تحقیق و تمرین نویسندۀ آن در انواع مصاحبه های استخدامی، ارزشیابی و بالینی است که می تواند مورد استفادۀ سازمان های آموزشی، پژوهشی، خدماتی، تولیدی و نیز مشاوره های روان شناسی، مددکاری و نظایر آن واقع گردد.

توضیحات تکمیلی

وزن 615 گرم
ناشر

پدیدآورنده

محمود ساعتچی

اندازه

نوع جلد

تعداد صفحه

410

سال انتشار

1399