شما درحال مشاهده نسخه آزمایشی سایت هستید

۱۸۰,۰۰۰ ریال

افزودن به سبد خرید

توضیحات تکمیلی

وزن 251 گرم
ناشر

پدیدآورنده

حسین احمدی منش

اندازه

نوع جلد

تعداد صفحه

167

سال انتشار

1393

۱۸۰,۰۰۰ ریال

مسیری که نظام برآمده از انقلاب می پیماید، تا اندازۀ زیادی متأثر از تبیینی است که از آن انقلاب ارائه می شود. ازاین روست که تبیین ابعاد و زوایای گوناگون انقلاب و پرهیز از تقلیل گرایی را در تبیین بایسته می نماید. کتاب درآمدی بر تبیین سیاسی انقلاب، در پی آن است تا عوامل و شرایط سیاسی موثر در پیدایش انقلاب را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. بدین منظور نخست به واکاوی نظریه های انقلاب روی آورده، مهم ترین مفاهیم سیاسی مندرج در نظریه ها را بررسی نموده و مدلی مفهومی ارائه کرده است. این مفاهیم عبارتند از: عدم گردش نخبگان، بحران مشارکت، سیاسی شدن نارضایتی ها، بسیج منابع، سازمان دهی، حاکمیت چندگانه و ضعف و ناکارآمدی دستگاه سرکوب. سپس در تطبیق با این مفاهیم، مصادیق و شواهدی از واقعیت انقلاب اسلامی ایران را بازشناخته است.

توضیحات

مسیری که نظام برآمده از انقلاب می پیماید، تا اندازۀ زیادی متأثر از تبیینی است که از آن انقلاب ارائه می شود. ازاین روست که تبیین ابعاد و زوایای گوناگون انقلاب و پرهیز از تقلیل گرایی را در تبیین بایسته می نماید. کتاب درآمدی بر تبیین سیاسی انقلاب، در پی آن است تا عوامل و شرایط سیاسی موثر در پیدایش انقلاب را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. بدین منظور نخست به واکاوی نظریه های انقلاب روی آورده، مهم ترین مفاهیم سیاسی مندرج در نظریه ها را بررسی نموده و مدلی مفهومی ارائه کرده است. این مفاهیم عبارتند از: عدم گردش نخبگان، بحران مشارکت، سیاسی شدن نارضایتی ها، بسیج منابع، سازمان دهی، حاکمیت چندگانه و ضعف و ناکارآمدی دستگاه سرکوب. سپس در تطبیق با این مفاهیم، مصادیق و شواهدی از واقعیت انقلاب اسلامی ایران را بازشناخته است.

توضیحات تکمیلی

وزن 251 گرم
ناشر

پدیدآورنده

حسین احمدی منش

اندازه

نوع جلد

تعداد صفحه

167

سال انتشار

1393