شما درحال مشاهده نسخه آزمایشی سایت هستید

۱۷۵,۰۰۰ ریال

افزودن به سبد خرید

توضیحات تکمیلی

وزن 684 گرم
ناشر

پدیدآورنده

بهروز ثروتیان

اندازه

نوع جلد

تعداد صفحه

456

سال انتشار

1392

۱۷۵,۰۰۰ ریال

در پژوهش حاضر به منظور بررسی سبک رمز (سمبولیسم، در سرآغاز کتاب منطق الطیر عطار، نگارنده تصریح می کند: “در آغاز منطق الطیر و در نخستین بیت آن از هدد سخن به میان می آید که اوهادی است و هدایت مرغان عالم بر عهده اوست و در حقیقت، پیک هروادی، اوست. او صاحب سر سلیمان است و از آن است که تاج بر سردارد و سرور کاینات است. و منطق الطیر عطار پس از هدد از دوازده مرغ دیگر، سخن به میان می آید”. بر این اساس، به زعم نگارنده عطار هر یک از مرغان را نماد یکی از پیامبران دانسته: موسیچه نماد موسی، طوطی نماد ابراهیم، کبک نماد صالح، بازنماد صدر عالم، دراج نماد عیسی، عندلیب نماد داوود، طاووس نماد آدم، نذر و نماد یوسف، قمری نماد یونس، فاخته نماد خضر، چرخ نماد ذوالقرنین و مرغ زرین که نماد حضرت مهدی (عج) است. سپس طرح کلی منظومه منطق الطیر عطار، شیوه سخن عطار، صوفی و عشق از دیدگاه عطار، شرح هفت وادی، پادشاهان از نگاه عطار و نگاهی به متن های چاپ شده منطق الطیر آمده است. بخش دوم کتاب نیز شرح ابیات منطق الطیر است از خطاب با هدد (بیت نهم) تا بیت 70 که در وصف حال شاعر سروده شده است.

ناموجود

توضیحات

در پژوهش حاضر به منظور بررسی سبک رمز (سمبولیسم، در سرآغاز کتاب منطق الطیر عطار، نگارنده تصریح می کند: “در آغاز منطق الطیر و در نخستین بیت آن از هدد سخن به میان می آید که اوهادی است و هدایت مرغان عالم بر عهده اوست و در حقیقت، پیک هروادی، اوست. او صاحب سر سلیمان است و از آن است که تاج بر سردارد و سرور کاینات است. و منطق الطیر عطار پس از هدد از دوازده مرغ دیگر، سخن به میان می آید”. بر این اساس، به زعم نگارنده عطار هر یک از مرغان را نماد یکی از پیامبران دانسته: موسیچه نماد موسی، طوطی نماد ابراهیم، کبک نماد صالح، بازنماد صدر عالم، دراج نماد عیسی، عندلیب نماد داوود، طاووس نماد آدم، نذر و نماد یوسف، قمری نماد یونس، فاخته نماد خضر، چرخ نماد ذوالقرنین و مرغ زرین که نماد حضرت مهدی (عج) است. سپس طرح کلی منظومه منطق الطیر عطار، شیوه سخن عطار، صوفی و عشق از دیدگاه عطار، شرح هفت وادی، پادشاهان از نگاه عطار و نگاهی به متن های چاپ شده منطق الطیر آمده است. بخش دوم کتاب نیز شرح ابیات منطق الطیر است از خطاب با هدد (بیت نهم) تا بیت 70 که در وصف حال شاعر سروده شده است.

توضیحات تکمیلی

وزن 684 گرم
ناشر

پدیدآورنده

بهروز ثروتیان

اندازه

نوع جلد

تعداد صفحه

456

سال انتشار

1392