شما درحال مشاهده نسخه آزمایشی سایت هستید

۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

افزودن به سبد خرید

توضیحات تکمیلی

وزن 1703 گرم
ناشر

پدیدآورنده

مونتسکیو

اندازه

نوع جلد

تعداد صفحه

956

سال انتشار

1402

۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال

روح القوانین رساله ای دربارهٔ نظریه سیاسی نوشته بارون منتسکیو است.
مفهوم جدایی سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه، یکی از انگاره های پایه ای قوانین اساسی همه حکومت های پارلمانی اروپا و جهان، نخستین بار در کتاب روح القوانین تدوین و تنظیم شد.
روح القوانین تأثیری ژرف بر جمهوری فرانسه و دیگر جنبش های دموکراتیک و لیبرال جهان آن روزگار گذاشت و به مهم ترین منبع تدوین قانون اساسی آمریکا و اغلب مردم سالاری های اروپایی بدل شد.
در کتاب روح القوانین شارل منتسکیو نقش اقلیم را بر ویژگی های ملت ها برشمرد. وی معتقد بود ملتهای گرمسیر مستعد تنبلی و دیکتاتوری و استبداد و ملتهای سردسیر جاه طلب و خشن و ملتهای با اب و هوای معتدل ازادی خواه و دموکراسی خواه هستند.

ناموجود

توضیحات

روح القوانین رساله ای دربارهٔ نظریه سیاسی نوشته بارون منتسکیو است.
مفهوم جدایی سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه، یکی از انگاره های پایه ای قوانین اساسی همه حکومت های پارلمانی اروپا و جهان، نخستین بار در کتاب روح القوانین تدوین و تنظیم شد.
روح القوانین تأثیری ژرف بر جمهوری فرانسه و دیگر جنبش های دموکراتیک و لیبرال جهان آن روزگار گذاشت و به مهم ترین منبع تدوین قانون اساسی آمریکا و اغلب مردم سالاری های اروپایی بدل شد.
در کتاب روح القوانین شارل منتسکیو نقش اقلیم را بر ویژگی های ملت ها برشمرد. وی معتقد بود ملتهای گرمسیر مستعد تنبلی و دیکتاتوری و استبداد و ملتهای سردسیر جاه طلب و خشن و ملتهای با اب و هوای معتدل ازادی خواه و دموکراسی خواه هستند.

توضیحات تکمیلی

وزن 1703 گرم
ناشر

پدیدآورنده

مونتسکیو

اندازه

نوع جلد

تعداد صفحه

956

سال انتشار

1402