شما درحال مشاهده نسخه آزمایشی سایت هستید

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

افزودن به سبد خرید

توضیحات تکمیلی

وزن 239 گرم
ناشر

پدیدآورنده

کریم مجتهدی

اندازه

نوع جلد

تعداد صفحه

159

سال انتشار

1395

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

گئورگ ویلهلم فریدریش هگل فیلسوف بزرگ آلمانی و یکی از پدیدآورندگان ایدئالیسم آلمانی بود.هگل با فلسفه‌اش ملزومات ایدئالیسم مطلق که با نام اصالت تصور مطلق نیز شناخته می‌شود را ایجاد کرد.تاریخ‌گرایی و ایدئالیسم او انقلاب عظیمی در فلسفهٔ اروپا به وجود آورد.
هگل را می‌توان آخرین فیلسوف مکتب ایدئالیسم دانست.
هگل از دید مارکس: مارکس از بزرگترین شاگردان هگل و از جمله کسانی است که فلسفهٔ او را با توجه به نظرات خود باز تعریف کرد.
مارکس به اعتقاد خود هگل را از روی سر، بر روی پاهایش قرار داد. بدین معنا که فلسفه و روش او را که دیالکتیک بود به‌نحوهٔ پویاتری سرانجام بخشید. مارکس روش دیالکتیک هگل را که بر اصل تضاد برقرار بود در عرصهٔ زندگی بشری وارد کرد.
دیالکتیک فلسفه هگل عبارت بود از انتزاعی که در هنگام رویارویی دو نیروی متضاد در وقایع تاریخی و رویدادهای تعیین‌کننده در تاریخ به وجود می‌آمد. او می‌گوید دیالکتیک، هم‌نهادهٔ مقابل‌ها یا ضدهاست. هر مفهوم که ما دربارهٔ آن می‌اندیشیم، در آغاز، محدودیت‌های خود را به ما نشان می‌دهد و به ضد یا مقابل خود یا به نفی خود تحول می‌یابد.
اثر حاضر حاوی مقالاتی درباره جنبه‌های مختلف فلسفه هگل و زندگی‌نامه اوست. همچنین ارائه‌دهنده مطالبی است که نظر هگل را در مورد مسئله شک، دیالکتیک، مقام انسان، فلسفه تاریخ، تاریخ فلسفه، و هنر مطرح می‌کند. این کتاب ضمائمی پیرامون رابطه پدیدارشناسی و منطق در بینش هگل نیز دارد.

ناموجود

شناسه محصول: 9789640002643 دسته: برچسب: , , ,

توضیحات

گئورگ ویلهلم فریدریش هگل فیلسوف بزرگ آلمانی و یکی از پدیدآورندگان ایدئالیسم آلمانی بود.هگل با فلسفه‌اش ملزومات ایدئالیسم مطلق که با نام اصالت تصور مطلق نیز شناخته می‌شود را ایجاد کرد.تاریخ‌گرایی و ایدئالیسم او انقلاب عظیمی در فلسفهٔ اروپا به وجود آورد.
هگل را می‌توان آخرین فیلسوف مکتب ایدئالیسم دانست.
هگل از دید مارکس: مارکس از بزرگترین شاگردان هگل و از جمله کسانی است که فلسفهٔ او را با توجه به نظرات خود باز تعریف کرد.
مارکس به اعتقاد خود هگل را از روی سر، بر روی پاهایش قرار داد. بدین معنا که فلسفه و روش او را که دیالکتیک بود به‌نحوهٔ پویاتری سرانجام بخشید. مارکس روش دیالکتیک هگل را که بر اصل تضاد برقرار بود در عرصهٔ زندگی بشری وارد کرد.
دیالکتیک فلسفه هگل عبارت بود از انتزاعی که در هنگام رویارویی دو نیروی متضاد در وقایع تاریخی و رویدادهای تعیین‌کننده در تاریخ به وجود می‌آمد. او می‌گوید دیالکتیک، هم‌نهادهٔ مقابل‌ها یا ضدهاست. هر مفهوم که ما دربارهٔ آن می‌اندیشیم، در آغاز، محدودیت‌های خود را به ما نشان می‌دهد و به ضد یا مقابل خود یا به نفی خود تحول می‌یابد.
اثر حاضر حاوی مقالاتی درباره جنبه‌های مختلف فلسفه هگل و زندگی‌نامه اوست. همچنین ارائه‌دهنده مطالبی است که نظر هگل را در مورد مسئله شک، دیالکتیک، مقام انسان، فلسفه تاریخ، تاریخ فلسفه، و هنر مطرح می‌کند. این کتاب ضمائمی پیرامون رابطه پدیدارشناسی و منطق در بینش هگل نیز دارد.

توضیحات تکمیلی

وزن 239 گرم
ناشر

پدیدآورنده

کریم مجتهدی

اندازه

نوع جلد

تعداد صفحه

159

سال انتشار

1395