شما درحال مشاهده نسخه آزمایشی سایت هستید

دسته: علم و تکنولوژی

آمار رياضي

۸۰۰,۰۰۰ ریال

اسكارن ها و كانسارهاي اسكارني

۳۰۰,۰۰۰ ریال

تمرينها و مسائل آناليز رياضي

۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

توربين گاز

۷۵۰,۰۰۰ ریال

درباره علم شناختي

۱,۶۴۰,۰۰۰ ریال

روشهاي جبر (دو جلدي)

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

زمين شناسي ايران

۶۵۰,۰۰۰ ریال

زمين شناسي كانسارها

۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

نام گذاري و رده بندي سنگ هاي دگرگونه

۳۲۰,۰۰۰ ریال