شما درحال مشاهده نسخه آزمایشی سایت هستید

۴۰۰,۰۰۰ ریال

افزودن به سبد خرید

توضیحات تکمیلی

وزن 669 گرم
ناشر

پدیدآورنده

کامل مصطفی الشیبی

مترجم

اندازه

نوع جلد

تعداد صفحه

446

سال انتشار

1399

۴۰۰,۰۰۰ ریال

تشیع و تصوف همواره با تاریخ اجتماعی ایران بعد از اسلام ارتباطی ناگسستنی داشته اند. در این کتاب به نکات بسیار ارزشمند و روشنگری برای تحلیل ارتباط متقابل تشیع و تصوف تا آغاز سدۀ دوازدهم هجری پرداخته شده و سعی گردیده تا تصویری روشن و واقعی از این ارتباط ارائه شود. شایان ذکر است در مواردی که مولف به علت عدم اطلاع یا عدم دسترسی به منابع مورد وثوق موضوع مهمی را ناگفته گذاشته است، مترجم با اشاره ای مختصر و ارائۀ منابع لازم، سعی در جبران این نقیصه نموده است. مترجم همچنین با افزودن توضیحات ضروری به حواشی مفصل کتاب، برارزش متن افزوده و باهامات محتمل متن را زدوده است.

توضیحات

تشیع و تصوف همواره با تاریخ اجتماعی ایران بعد از اسلام ارتباطی ناگسستنی داشته اند. در این کتاب به نکات بسیار ارزشمند و روشنگری برای تحلیل ارتباط متقابل تشیع و تصوف تا آغاز سدۀ دوازدهم هجری پرداخته شده و سعی گردیده تا تصویری روشن و واقعی از این ارتباط ارائه شود. شایان ذکر است در مواردی که مولف به علت عدم اطلاع یا عدم دسترسی به منابع مورد وثوق موضوع مهمی را ناگفته گذاشته است، مترجم با اشاره ای مختصر و ارائۀ منابع لازم، سعی در جبران این نقیصه نموده است. مترجم همچنین با افزودن توضیحات ضروری به حواشی مفصل کتاب، برارزش متن افزوده و باهامات محتمل متن را زدوده است.

توضیحات تکمیلی

وزن 669 گرم
ناشر

پدیدآورنده

کامل مصطفی الشیبی

مترجم

اندازه

نوع جلد

تعداد صفحه

446

سال انتشار

1399