شما درحال مشاهده نسخه آزمایشی سایت هستید

۲۵,۰۰۰ ریال

افزودن به سبد خرید

توضیحات تکمیلی

وزن 324 گرم
ناشر

پدیدآورنده

مهدی فرهانی منفرد

اندازه

نوع جلد

تعداد صفحه

216

سال انتشار

1395

۲۵,۰۰۰ ریال

هدف این کتاب، بررسی علل مهاجرت علمای جبل عامل به ایران، کاوش در چگونگی عملکرد مهاجران در ایران به ویژه در پیوند با حکومت صفوی و ارزیابی نتایج و پیامدهای این مهاجرت است. نگارنده در فصول پنجگانه این اثر می کوشد با اشاره به چگونگی دستیابی صفویان به قدرت و پایه های اصلی قدرت آنان، بررسی شرایط مبداء مهاجرت و پدید آمدن و استمرار تشیّع در جبل عامل و آن نهضت علمی که منجر به تبدیل این سرزمین به یکی از مراکز تشیّع در جهان اسلام شد، و نقش و نفوذ مهاجران را در دولت صفوی ارزیابی کند و سازگاری ها و ناسازگاری های مهاجران را با صفویان مورد بحث قرار دهد.

ناموجود

توضیحات

هدف این کتاب، بررسی علل مهاجرت علمای جبل عامل به ایران، کاوش در چگونگی عملکرد مهاجران در ایران به ویژه در پیوند با حکومت صفوی و ارزیابی نتایج و پیامدهای این مهاجرت است. نگارنده در فصول پنجگانه این اثر می کوشد با اشاره به چگونگی دستیابی صفویان به قدرت و پایه های اصلی قدرت آنان، بررسی شرایط مبداء مهاجرت و پدید آمدن و استمرار تشیّع در جبل عامل و آن نهضت علمی که منجر به تبدیل این سرزمین به یکی از مراکز تشیّع در جهان اسلام شد، و نقش و نفوذ مهاجران را در دولت صفوی ارزیابی کند و سازگاری ها و ناسازگاری های مهاجران را با صفویان مورد بحث قرار دهد.

توضیحات تکمیلی

وزن 324 گرم
ناشر

پدیدآورنده

مهدی فرهانی منفرد

اندازه

نوع جلد

تعداد صفحه

216

سال انتشار

1395