شما درحال مشاهده نسخه آزمایشی سایت هستید

برچسب: آموزشی

اصول و روش هاي آمار زيستي

۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال

اصول و فنون اجرایی مصاحبه استخدامی

۸۵۰,۰۰۰ ریال

چهار فصل سرگرمي براي تحرك و تندرستي (بهار)

۷۵۰,۰۰۰ ریال

درآمدی بر فلسفه علم

۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال

سرگرمی های بهار برای دبستانی ها

۷۵۰,۰۰۰ ریال

سرگرمی های بهار برای کودکان نوپا

۷۵۰,۰۰۰ ریال

فن ترجمه انگلیسی

۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

قصه های پیامبران و فرزندانش3

۳۰۰,۰۰۰ ریال

نگاهی به فلسفه های جدید و معاصر در جهان غرب

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال