مشاهده همه 26 نتیجه

مشاهده فیلترها

آمریکا چگونه آمریکا شد

1,700,000 ریال

اتاقی که در آن اتفاق افتاد

1,250,000 ریال

استثناءگرایی آمریکایی, اروپا مرکزی و دیگری سازی مسلمانان

550,000 ریال

اصول علم سیاست

300,000 ریال

بنیادهای قرن آمریکا : نقش بنیادهای فورد، کارنگی و راکفلر در اوج‌گیری قدرت آمریکا

800,000 ریال

تاریخ روابط بین الملل از ۱۸۰۰ تا ۱۸۷۱ (جلد اول بخش اول)

150,000 ریال

تاریخ روابط بین الملل از ۱۹۴۵ تا ۲۰۰۸ (جلدسوم)

350,000 ریال

تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ دوم جهانی

300,000 ریال

حرفه: هسته‌ای

2,200,000 ریال

حقوق زنان ایران و سیاست خارجی امریکا

250,000 ریال

خداوندان اندیشه سیاسی۲(جلداول قسمت دوم)

280,000 ریال

خداوندان اندیشه سیاسی۳(جلددوم قسمت اول)

250,000 ریال

خداوندان اندیشه سیاسی۴(جلددوم قسمت دوم)

350,000 ریال

خداوندان اندیشه سیاسی۵(جلدسوم قسمت اول)

180,000 ریال

ژئوپلیتیک مداخله(آسیا و مسئولیت حمایت)

295,000 ریال

سرزمین موعود

1,500,000 ریال

سیاست مقایسه‌ای (چارچوبی نظری)

250,000 ریال

عمق راهبردی(موقعیت ترکیه درصحنه بین المللی)

550,000 ریال

کژراهه

450,000 ریال

کلیدواژه ها در سیاست و حقوق عمومی

590,000 ریال

کمیسیون برجام

1,100,000 ریال

مالکوم ایکس

1,600,000 ریال

مطالعات انتقادی استعمار مجازی آمریکا

450,000 ریال

نقش پنهان

290,000 ریال

ولایت فقیه یا ولایت فقها؟!

2,000,000 ریال

یک قرن مبارزه یهود علیه صهیونیسم

111,000 ریال