نمایش دادن همه 13 نتیجه

مشاهده فیلترها

اختلالات یادگیری

۱۴۰,۰۰۰ ریال

اقتصاد مقاومتی (زمینه ها _ راهکارها)

۲۰۰,۰۰۰ ریال

الگوی حکمرانی دو فضایی

۱۵۰,۰۰۰ ریال

انسان خانه به دوش واکاوی شکل گیری تمدن ها و آینده جهان

۶۵۰,۰۰۰ ریال

بازاریابی جهانی

۲۰۰,۰۰۰ ریال

برتری طلبی یهود(صهیونیسم/اسرائیل۴)

۸۱۰,۰۰۰ ریال

تحلیلی بر انقلاب اسلامی

۳۵۰,۰۰۰ ریال

روانشناسی تربیتی

۹۱۰,۰۰۰ ریال

فلسفه آموزش و پرورش

۵۵۰,۰۰۰ ریال

کتاب شناسی مردم شناسی

۹۰,۰۰۰ ریال

مدیریت رفتار سازمانی (کاربرد منابع انسانی)

۲۷۰,۰۰۰ ریال

مطالعات دو فضایی شدن بازی های رایانه ای

۵۵۰,۰۰۰ ریال

نگرشی نو در تحلیل مسائل اجتماعی

۲۹۰,۰۰۰ ریال