پشت پرده فرار ۶ امریکایی در تسخیر سفارتخانه‌شان در تهران

به گزارش روابط عمومی موسسه انتشارات امیرکبیر، «مامور ما در تهران» به قلم رابرت رایت و ترجمه محمد مظفرپور به تشریح نقش سفارت کانادا در ت...

ادامه مطلب