کارگاه ذهن، زبان، نوشتن

مدرس: کورش علیانی

سرفصل‌های دوره:

  • شکل‌گیری مفهوم و تولید زبان
  • مصالح و ساختارهای زبانی
  • مفهوم‌های بنیادین نگارش
  • نسبت زبان و سبک زندگی
  • کارکردهای زبان

۱۰ جلسه مجازی نود دقیقه‌ای
روزهای زوج، ساعت ۱۹
بهای دوره: ۳۰۰هزار تومان

شرکت‌کنندگان کارگاه پس از بررسی کارنامک (رزومه) انتخاب خواهند شد. در صورتی که انتخاب نشوند، مبلغ واریزی پس داده می‌شود.

مهلت ثبت‌نام کارگاه به پایان رسید

ارتباط با پشتیبانی کارگاه: edu@amirkabirpub.ir