چاپ اول

تازه‌ها

«سه رئیس جمهور روحانی»

۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال

تحلیلی بر مواضع سیاسی علی‌ بن‌ ابی طالب

۹۰۰,۰۰۰ ریال

مرشد و مارگاریتا (جلد سخت)

۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال

شب های روشن و پنج داستان دیگر (جلد سخت)

۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

انجمن حمایت از غول‌ها

۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

کارگران دریا (جلد سخت)

۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال

الیور توئیست

۴۰۰,۰۰۰ ریال

مالکوم ایکس

۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال

قصه قبرستون

۸۰۰,۰۰۰ ریال

روایت اساسی: تاریخچۀ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

۶۰۰,۰۰۰ ریال

جادوی شوبست بزرگ

۸۵۰,۰۰۰ ریال

چگونه از هر روایتی فیلمنامه اقتباس کنیم؟

۷۰۰,۰۰۰ ریال

نمایندگان امر، نمایندگان کلام

۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال

قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب جلد ۱ (قصه‌های کلیله و دمنه)

۳۰۰,۰۰۰ ریال

خاطرات سیاسی امین‌الدوله

۹۰۰,۰۰۰ ریال

بنیادهای قرن آمریکا : نقش بنیادهای فورد، کارنگی و راکفلر در اوج‌گیری قدرت آمریکا

۸۰۰,۰۰۰ ریال

نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام و ایران (مجموعۀ دو جلدی)

۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال

طنز تاریخ

۱۸۰,۰۰۰ ریال

شصت

۴۰۰,۰۰۰ ریال

شهر فرنگ تا لاله‌زار

۴۳۰,۰۰۰ ریال

ارسال اثر تالیف یا ترجمه

شما مولفان گرامی می‌توانید آثار خود را برای همکاری با انتشارات امیرکبیر از طریق لینک زیر برای ما ارسال کنید

چاپ اول

اینجا را کلیک کنید
Add Your Tooltip Text Here

موزه مجازی اسناد

همکاران ما

وحید یامین پور
نویسنده
این متن به توضیح بیوگرافی و اثار نویسنده می‌پردازد و قابلیت لینک کردن کتابهای مرتبط با انتشارات امیرکبیر را داراست   https://amirkabirpub.ir/product/21660/%da%a9%d8%a7%d9%87%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%ac%db%8c%d9%86%d8%ac%d8%a7/
اینستاگرامتوییترایمیل
وحید یامین پور
نویسنده
این متن به توضیح بیوگرافی و اثار نویسنده می‌پردازد و قابلیت لینک کردن کتابهای مرتبط با انتشارات امیرکبیر را داراست   https://amirkabirpub.ir/product/21660/%da%a9%d8%a7%d9%87%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%ac%db%8c%d9%86%d8%ac%d8%a7/
اینستاگرامتوییترایمیل
وحید یامین پور
نویسنده
این متن به توضیح بیوگرافی و اثار نویسنده می‌پردازد و قابلیت لینک کردن کتابهای مرتبط با انتشارات امیرکبیر را داراست   https://amirkabirpub.ir/product/21660/%da%a9%d8%a7%d9%87%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%ac%db%8c%d9%86%d8%ac%d8%a7/
اینستاگرامتوییترایمیل
وحید یامین پور
نویسنده
این متن به توضیح بیوگرافی و اثار نویسنده می‌پردازد و قابلیت لینک کردن کتابهای مرتبط با انتشارات امیرکبیر را داراست   https://amirkabirpub.ir/product/21660/%da%a9%d8%a7%d9%87%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%ac%db%8c%d9%86%d8%ac%d8%a7/
اینستاگرامتوییترایمیل
وحید یامین پور
نویسنده
این متن به توضیح بیوگرافی و اثار نویسنده می‌پردازد و قابلیت لینک کردن کتابهای مرتبط با انتشارات امیرکبیر را داراست   https://amirkabirpub.ir/product/21660/%da%a9%d8%a7%d9%87%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%ac%db%8c%d9%86%d8%ac%d8%a7/
اینستاگرامتوییترایمیل