ناگفته‌های مالکیت معنوی و انحصار آن در «فئودالیسم اطلاعات»

کتاب «فئودالیسم اطلاعات» - چه کسی پیروز اقتصاد دانش است؟ - نوشتۀ پیتر دریهوس و جان بریثویت پژوهشگر و استاد دانشگاه، با ترجمۀ آراز بارسق...

ادامه مطلب