مشاهده همه 13 نتیجه

مشاهده فیلترها

تاریخ تحلیلی هنر نگارگری ایرانی

500,000 ریال 450,000 ریال

تاریخ سینما

220,000 ریال 198,000 ریال

تاریخ مصور تئاتر(آکسفورد)

1,050,000 ریال 945,000 ریال

تعامل ادراکی انسان باایده های فضایی – هندسی درمعماری

230,000 ریال 207,000 ریال

جریان سازی هنری نگارخانه ها در ایران

470,000 ریال 423,000 ریال

چگونه از هر روایتی فیلمنامه اقتباس کنیم؟

700,000 ریال 630,000 ریال

خلق شخصیت های ماندگار

270,000 ریال 243,000 ریال

دنیای تصاویر روایی

150,000 ریال 135,000 ریال

رازهای کارگردانی سینما

290,000 ریال 261,000 ریال

روش فیلمنامه نویسی شهودی

210,000 ریال 189,000 ریال

روند فیلمنامه نویسی

180,000 ریال 162,000 ریال

هنر پیشه کیست(نظر خلاق عرف درباره هنرپیشگان)

55,000 ریال 49,500 ریال

هنر و جامعه در قرون میانه اروپا

290,000 ریال 261,000 ریال