نمایش دادن همه 12 نتیجه

مشاهده فیلترها

تاریخ تحلیلی هنر نگارگری ایرانی

500,000 ریال 400,000 ریال

تاریخ سینما

220,000 ریال 176,000 ریال

تاریخ مصور تئاتر(آکسفورد)

1,050,000 ریال 840,000 ریال

تعامل ادراکی انسان باایده های فضایی – هندسی درمعماری

230,000 ریال 184,000 ریال

جریان سازی هنری نگارخانه ها در ایران

470,000 ریال 376,000 ریال

خلق شخصیت های ماندگار

270,000 ریال 216,000 ریال

دنیای تصاویر روایی

150,000 ریال 120,000 ریال

رازهای کارگردانی سینما

290,000 ریال 232,000 ریال

روش فیلمنامه نویسی شهودی

210,000 ریال 168,000 ریال

روند فیلمنامه نویسی

180,000 ریال 144,000 ریال

هنر پیشه کیست(نظر خلاق عرف درباره هنرپیشگان)

55,000 ریال 44,000 ریال

هنر و جامعه در قرون میانه اروپا

290,000 ریال 232,000 ریال