مشاهده همه 14 نتیجه

مشاهده فیلترها

تاریخ تحلیلی هنر نگارگری ایرانی

500,000 ریال

تاریخ سینما

220,000 ریال

تاریخ مصور تئاتر(آکسفورد)

1,050,000 ریال

تعامل ادراکی انسان باایده های فضایی – هندسی درمعماری

230,000 ریال

جریان سازی هنری نگارخانه ها در ایران

470,000 ریال

چگونه از هر روایتی فیلمنامه اقتباس کنیم؟

700,000 ریال

خلق شخصیت های ماندگار

270,000 ریال

دنیای تصاویر روایی

150,000 ریال

رازهای کارگردانی سینما

290,000 ریال

راهنمای فیلمساز جوان

350,000 ریال

روش فیلمنامه نویسی شهودی

600,000 ریال

روند فیلمنامه نویسی

180,000 ریال

هنر پیشه کیست(نظر خلاق عرف درباره هنرپیشگان)

55,000 ریال

هنر و جامعه در قرون میانه اروپا

290,000 ریال