همکاری با ما

همکاری نویسندگان ومترجمان

مرحله اول

همه کتاب‌های ما را ببینید
موضوع‌ها و دسته‌‌بندی‌های ما را ببینید و در صورتی که محتوایی دارید که برای انتشار در مؤسسه انتشارات امیرکبیر مناسب است تصمیم خودتان را بگیرید.

مرحله دوم

شما باید بتوانید اثر خودتان را به ما معرفی کنید تا ما بتوانیم به کمک شما درباره انتشار اثر به خوبی و دقت تصمیم بگیریم. کافی است فرم زیر را دریافت کنید و با دقت اطلاعات مورد نیاز را تکمیل کنید.

برگ ارائه اثر توسط پدیدآور برای انتشار در انتشارات امیرکبیر | شرکت سهامی کتاب‌های جیبی | دفتر کودک و نوجوان شکوفه

پس از تکمیل فرم‌، لطفاً آن را به همراه متن نهایی اثر در قالب Word برای ما به نشانی پست الکترونیک bookamirkabir@gmail.com ارسال کنید.

مرحله سوم

متن ارائه‌شده شما توسط همکاران محتوایی ما بررسی خواهد شد تا تصمیم درستی گرفته شود. صبوری کنید. تصمیم درست در زمان مناسب مشخص می‌شود و به شما اطلاع داده خواهد شد.

مرحله چهارم

در اینجا ما از شما متن نهایی اثر را تحویل خواهیم گرفت. نوجه داشته باشید که متن اثر باید طبق آیین‌نامه و شیوه‌نامه ویرایش و درست‌نویسی مؤسسه انتشارات امیرکبیر به ما تحویل داده شود.

آیین‌نامه ویرایش | شیوه‌نامه ویرایش

مرحله تولید